Kategorie vstupného

Přehled možných slev pro sezónu 2018

Snížené vstupné je poskytováno:

 • dětem od 6 do 15 let, tzn. ode dne narozenin uvedeného věku do dne narozenim uvedeného věku
 • držitelům platné karty ISIC, ITIC, EYCA nebo EUROBEDS
 • seniorům po dovršení 65 let věku
 • držitelům průkazu ZTP - dospělí (po dovršení 18 let věku)

Ostatní uznané vzory slevových karet jsou k nahlédnutí v pokladně zámku.

 

Rodinné vstupné:

 • lze uplatnit pro skupinu dvou dospělých a nejvíše tří dětí do 15 let

 

Skupinové vstupné 15+:

 • pro předem nahlášené organizované skupiny nad 15 osob
 • vstupné je jednotnou cenou na osobu ve skupině
 • je možné požadovat pouze na hromadnou vstupenku, nikoli tedy v případě, kdy si členové skupiny kupují vstupenky jednotlivě

 

Vstup zdarma je poskytován těmto osobám, pokud netvoří organizovanou skupinu:

 • děti do dovršení věku 6 let
 • držitel průkazu ZTP do dovršení věku 18 let, ZTP/P a průvodce ZTP/P
 • držitel platné karty ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií České republiky
 • pedagogický doprovod školních skupin a dozor organizovaných skupin dětí v maximálním počtu 2 osoby doprovodu na jednu skupinu
 • držitel zaměstnaneckého průkazu NPÚ a jeho maximálně tři rodinní příslušníci
 • držitel průkazu bývalého zaměstnance NPÚ
 • držitel volných vstupenek
 • novinář na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy zámku
 • účastníkům věrnostního programu je poskytován jednorázový šestý vstup zdarma, pokud na něj získá nárok splněním podmínek věrnostního programu
 • z rozhodnutí ředitele NPÚ-ÚPS v Praze

 

Skupinové vstupné pro osoby se vstupem zdarma:

 • pro organizované skupiny osob se vstupem zdarma vyjmenované v předchozím odstavci
 • jednotná cena vstupného na osobu a daný prohlídkový okruh

 

Věrnostní program Klíč k památkám a Klíč k památkám pro školy dle vlastních pravidel.