Návštěvní řád zámeckého parku v Hořovicích

Zámecký  park  v Hořovicích  je  nemovitá  kulturní  památka  chráněná  dle  zákona  č.20/87  Sb.  o  státní  památkové  péči.  Park  především  uchovává  některé  přírodovědné  a  historické  hodnoty,  návštěvníkům  slouží   k  odpočinku  a  jako  zdroj  poučení. 

Prosíme  dodržujte  tento  návštěvní  řád.

Park  je  pro  veřejnost  otevřen  celoročně :

                                                                                                                                           Leden                                              9 - 16 hodin

Únor                                                 9 - 16 hodin

Březen                                             9 - 17 hodin

Duben                                              9 - 19 hodin

Květen                                             9 - 19 hodin

Červen                                             9 - 19 hodin

Červenec                                         9 - 19 hodin

Srpen                                               9 - 19 hodin

Září                                                   9 - 17 hodin

Říjen                                                 9 - 16 hodin

Listopad                                           9 - 16 hodin

Prosinec                                           9 - 16 hodin

 

V parku není dovoleno zejména:                                                              

-    vstupovat mimo cesty do porostů a luk či míst se zákazem vstupu

-    volné pobíhání psů

-    sportovat

-    hrát míčové hry  /zámecký  park  není  hřiště/                                          

-    jízda na koni a s koňskými povozy

-    jízda na kole

-    vjíždět veškerými vozidly

-    poškozovat a zcizovat rostliny

-    rušit a lovit živočichy                                    

-    manipulovat s vodohospodářským  zařízením

-    kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

-    bez povolení filmovat a fotografovat pro komerční účely

-    poškozovat a zcizovat vybavení parku a objektu

-    znečišťovat park, chovat se hlučně a tábořit

-    provozovat jakoukoliv další činnost vedoucí k poškození parku

 

Vstup do zámeckého parku je pouze na vlastní nebezpečí, za své děti odpovídají rodiče.

 

Vjezd motorových vozidel do zámeckého parku je zakázán.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny NPÚ - správy státního zámku v Hořovicích.

Porušení návštěvního řádu je přestupkem Návštěvního řádu.

Ve výjimečných případech může správa zámku park pro veřejnost uzavřít.

V případě mimořádné události informujte prosím správu státního zámku.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

Bc. Libor Knížek

vedoucí správy státního zámku v Hořovicích