Návštěvnická sezóna 2018 začíná v Hořovicích na Velký pátek 30. 3.

Litinová mříž oddělující čestný dvůr od parku

Zámek bude přístupný ve dnech 30. 3 . – 2. 4. od 10.00 do 16.00 hodin. Dále pak v měsíci dubnu o víkendech ve stejném čase. Zámecký park je v zimním období volně přístupný od 9.00 do 16.00 hodin. V případě mimořádných klimatických podmínek může být park dočasně uzavřen z důvodu ochrany zdraví a života návštěvníků. Těšíme se na vás! Kolektiv zaměstnaců zámku v Hořovicích