Nový prohlídkový okruh na zámku Hořovice

Prohlídkový okruh reprezentačních prostor zámku Hořovice se o prázdninách otevírá pro návštěvníky.

Od prvního víkendu letních prázdnin zpřístupňujeme novou návštěvnickou trasu reprezentačních prostor. Ta je koncipována chronologicky, a v prvních třech místnostech představí rodinu stavebníků zámku, hrabata z Vrbna. Další prostory už jsou věnovány nejvýznamnějším majitelům, knížatům hanavským. Prohlídka zahrnuje vstupní vestibul s freskovou výzdobou, zámeckou kapli, habsburský salón, vrbnovské pokoje, apartmány knížete a kněžny, a vrcholí v monumentálním hlavním sále.