Zámek v Hořovicích přečkal vichřici bez větších škod

Vichřice Sabina, která se prohnala nad zámkem Hořovice v noci a ve dne 10. 2. 2020 za sebou naštěstí nezanechala zásadnější škody.

V noci na pondělí, kdy byl poryv větru nejhorší, došlo k uvolnění a posunu ochranných beden, které kryjí sochařskou výzdobu v areálu zámku. Bedna na hessenského lva na bráně, která je situována západním směrem přímo v trase vichřice, přišla vlivem větru o stříšku. Nejvíce bylo postiženo právě jihozápadní průčelí zámecké budovy, kde došlo k samovolnému otevření a následnému vylomení okna ve druhém patře a uvolnění okapnice pod oknem v patře prvním. Vítr utrhal část hřebenové krytiny střech hlavní budovy a sousední budovy č.p. 23. Další bedny na sochařskou výzdobu se uvolnily na severovýchodním ohrazení nádvoří směrem do parku. Naštěstí jsou konstruovány tak, aby v případě silného větru došlo k jejich rozložení a postupnému odpadnutí. Sochy tedy nejsou vichřicí nijak zasaženy. Nyní čekáme na příjezd vysokozdvižné plošiny, pomocí které usadíme bedny zpět na místo. Zámecký park nebyl větrem nijak zásadně zasažen, snad je to způsobeno odborným zásahem arboristů, který byl proveden na přelomu letošního a loňského roku. Během něho bylo pokáceno několik suchých stromů a odstraněny odumřelé větve v korunách perspektivních dřevin. Jakmile si budeme jisti, že návštěvníkům již nehrozí žádné nebezpečí, zpřístupníme park opět veřejnosti.