Provoz zámku v Hořovicích po dobu stavební rekonstrukce

Dbejte při pohybu v areálu zámku a parku pokynů našich pracovníků a nevstupujte do míst vyhrazených stavbě.

Vážení návštěvníci, na zámku v Hořovicích probíhá již čtvrtým rokem generální oprava střech a statiky. Je naší snahou, aby stavební činnost neomezovala návštěvnický provoz. Z důvodu restaurování fresky nad vstupním reprezentačním schodištěm je možný pohyb návštěvníků v tomto prostoru jen ve vytvořených koridorech. Dbejte prosím při návštěvě zámku pokynů našich zaměstnanců. Omlouváme se za omezení, které ovšem neůžeme nijak ovlivnit.