Svatební obřady, tradice od roku 1952

   Velice nás těší, že jste si pro vstup do společného života zvolili právě zámek v Hořovicích. Aby tento významný den probíhal bez problémů, připravili jsme pro Vás několik praktických rad a informací

  • Svatební obřady (občanské) se konají v zámecké kapli, nebo v zámeckém parku. Cenu obřadu stanovuje cenový výměr ředitele NPÚ - ÚPS v Praze.
  • Pro rezervaci termínu se obracejte na matriku Městského úřadu Hořovice, telefon +420 311 545 305, e-mail: vypis@mesto-horovice.cz
  • Po potvrzení termínu matrikou uzavírá správa zámku s jedním ze snoubenců smlouvu o pronájmu, kde je specifikován termín, cena, doba pronájmu a podmínky pořádání obřadu. Po uhrazení nájemného, v hotovosti v pokladně zámku, obdržíte originál dokladu o zaplacení, společně s kopií pro matriku.

Organizační pokyny pro obřad:

  • Po příjezdu k zámku je parkování vozidel svatebčanů možné před hlavní branou, nebo v hospodářském dvoře (příjezd směrem od města). Cesta svatebního průvodu dále pokračuje hlavním vchodem do vstupní haly a k hlavnímu schodišti. Zde se Vás ujme matrikářka, která povede další organizaci Vašeho svatebního obřadu. Seřazený svatební průvod projde dále po hlavním schodišti a Italskou chodbou chodbou do zámecké kaple. Ve vlastní kapli je kapacita cca 30 míst k sezení v lavicích a cca 20 až 30 míst k stání.
  • V průběhu a po ukončení obřadu je možné zhotovovat svatební fotografie ve všech výše uvedených prostorách zámku. Zájemci o pořízení svatebních fotografií v zámeckých interiérech (na prohlídkové trase) mohou využít fotovstupenky za 500 Kč (k zakoupení v pokladně zámku) a vyfotografovat se v reprezentačních interiérech prvního patra. Vzhledem k tomu, že se jedná o prohlídkovou trasu, je počet osob omezen na novomanžele + jednoho fotografa.
  • Zámek v Hořovicích je zapsán jako Národní kulturní památka a jeho ochrana je tedy prvořadým cílem, upozorňujeme všechny svatební hosty na přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru památky pohazováním rýže, konfet apod. Přísný zákaz je také vjíždět do nádvoří automobily, kočáry, koňmo apod.
  • Dbejte prosím pokynů pracovníků správy zámku, matriky a zaměstnanců bezpečnostní agentury, vedoucích k bezproblémové organizaci svatebních obřadů, aby Váš významný den proběhl k Vaší naprosté spokojenosti s maximální ohleduplností k významné historické památce.

Přejeme Vám na společné cestě životem hodně lásky, štěstí, zdraví a tolerance.

 

Termíny:

Svatební obřady se konají vždy v sobotu počínaje dubnem a konče říjnem. Konkrétní termín si zarezervujete na matrice viz výše.

Cena pronájmu zámecké kaple platná pro rok 2019:

V případě, že ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v matričním obvodu Hořovice je cena pronájmu 8 000 Kč (včetně DPH). K ceně je nutné připočíst správní poplatky hrazené matričnímu úřadu.

Provozní doba pro vyřizování smluvních vztahů:

  • V období hlavní sezóny květenzáří: středa 10:0016:00 hodin.
  • Mimo sezónu v období říjenduben osobní schůzky vždy jen po předchozí telefonické dohodě.
  • Po předchozí telefonické dohodě kdykoli mimo pondělí.

Využijte nabídky občerstvení v CAFÉ HANAU.

Uveřejněné fotografie laskavostí pana Jiřího Sklenáře.