Svatební obřady, tradice od roku 1952

   Velice nás těší, že jste si pro vstup do společného života zvolili právě zámek v Hořovicích. Aby tento významný den probíhal bez problémů, připravili jsme pro Vás několik praktických rad a informací

Zámek v Hořovicích prochází stavební rekonstrukcí střech, která je naplánována na několik let. Vzhledem k postupu stavebních prací je z důvodu stavby lešení omezen přístup do schodišťové haly. Pro vstup do zámecké kaple slouží boční schodiště. Omlouváme se za nastalou situaci, kterou neumůžeme nijak ovlivnit.

  • Svatební obřady (občanské) se konají v zámecké kapli, nebo v zámeckém parku. Cenu obřadu stanovuje rozhodnutí ředitele NPÚ - ÚPS v Praze.
  • Pro rezervaci termínu se obracejte na matriku Městského úřadu Hořovice, telefon +420 311 545 305, email: vypis@mesto-horovice.cz
  • Po potvrzení termínu matrikou uzavírá správa zámku s jedním ze snoubenců smlouvu o pronájmu, kde je specifikován termín, cena, doba pronájmu a podmínky pořádání obřadu.  Po uhrazení nájemného, v hotovosti v pokladně zámku, obdržíte originál dokladu o zaplacení, společně s kopií pro matriku.

Organizační pokyny:

  • Po příjezdu k zámku je parkování vozidel svatebčanů možné před hlavní branou, nebo v hospodářském dvoře (příjezd směrem od města). Cesta svatebního průvodu dále pokračuje hlavním vchodem do vstupní haly a chodbou v levo kolem Café Hanau. Zde se Vás ujme matrikářka, která povede další organizaci Vašeho svatebního obřadu. Seřazený svatební průvod projde dále Loveckou chodbou do zámecké kaple. Ve vlastní kapli je kapacita cca 30 míst k sezení v lavicích a cca 20 až 30 míst k stání.
  • V průběhu a po ukončení obřadu je možné zhotovovat svatební fotografie ve všech výše uvedených prostorách zámku. Zájemci o pořízení svatebních fotografií v zámeckých interiérech (na prohlídkové trase) mohou využít fotovstupenky za 500,- Kč (k zakoupení v pokladně zámku) a vyfotografovat se v reprezentačních interiérech prvního patra. Vzhledem k tomu, že se jedná o prohlídkovou trasu, je počet osob omezen na novomanžele + jednoho fotografa.
  • Zámek v Hořovicích je zapsán jako Národní kulturní památka a jeho ochrana je tedy prvořadým cílem, upozorňujeme všechny svatební hosty na přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru památky pohazováním rýže, konfet apod. Přísný zákaz je také vjíždět do nádvoří automobily, kočáry, koňmo apod.
  • Dbejte prosím pokynů pracovníků správy zámku, matriky a zaměstnanců bezpečnostní agentury, vedoucích k bezproblémové organizaci svatebních obřadů, aby Váš významný den proběhl k Vaší naprosté spokojenosti s maximální ohleduplností k významné historické památce.

Přejeme Vám na společné cestě životem hodně lásky, štěstí, zdraví a tolerance.

 

Termíny:

Svatební obřady se konají vždy v sobotu počínaje dubnem a konče říjnem. Konkrétní termín si zarezervujete na matrice viz výše.

Cena pronájmu zámecké kaple platná pro rok 2017:

V případě, že ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v matričním obvodu Hořovice je cena pronájmu 5 000,- Kč (včetně DPH). K ceně je nutné připočíst správní poplatky hrazené matričnímu úřadu.

Provozní doba pro vyřizování smluvních vztahů:

  • V období hlavní sezóny květen - září: středa 10:00 - 16:00 hodin.
  • Mimo sezónu v období říjen - duben osobní schůzky vždy jen po předchozí dohodě.
  • Po předchozí telefonické dohodě kdykoli mimo pondělí.

Využijte nabídky občerstvení v CAFÉ HANAU.

Uveřejněné fotografie laskavostí pana Jiřího Sklenáře.