Svatební obřady, tradice od roku 1952

   

Aby tento významný den probíhal bez problémů, připravili jsme pro Vás několik praktických rad a informací

Svatební obřady (občanské) se konají v zámecké kapli, nebo v zámeckém parku. Cenu obřadu stanovuje cenový výměr ředitele NPÚ - ÚPS v Praze.

 • Pro rezervaci termínu se obracejte na matriku Městského úřadu Hořovice, telefon +420 311 545 305, e-mail: vypis@mesto-horovice.cz
 • Po potvrzení termínu matrikou uzavírá správa zámku s jedním ze snoubenců smlouvu o pronájmu, kde je specifikován termín, cena, doba pronájmu a podmínky pořádání obřadu. Po uhrazení nájemného, v hotovosti v pokladně zámku, obdržíte originál dokladu o zaplacení, společně s kopií pro matriku.

Organizační pokyny pro obřad:

 • Po příjezdu k zámku je parkování vozidel svatebčanů možné před hlavní branou, nebo v hospodářském dvoře (příjezd směrem od města). Cesta svatebního průvodu dále pokračuje hlavním vchodem do vstupní haly a k hlavnímu schodišti. Zde se Vás ujme matrikářka, která povede další organizaci Vašeho svatebního obřadu. Seřazený svatební průvod projde dále po hlavním schodišti a Italskou chodbou chodbou do zámecké kaple. Ve vlastní kapli je kapacita cca 30 míst k sezení v lavicích a cca 20 až 30 míst k stání.
 • V průběhu a po ukončení obřadu je možné zhotovovat svatební fotografie ve všech výše uvedených prostorách zámku. Zájemci o pořízení svatebních fotografií v zámeckých interiérech (na prohlídkové trase) mohou využít fotovstupenky za 500 Kč (k zakoupení v pokladně zámku) a vyfotografovat se v reprezentačních interiérech prvního patra. Vzhledem k tomu, že se jedná o prohlídkovou trasu, je počet osob omezen na novomanžele + jednoho fotografa.
 • Zámek v Hořovicích je zapsán jako Národní kulturní památka a jeho ochrana je tedy prvořadým cílem, upozorňujeme všechny svatební hosty na přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru památky pohazováním rýže, konfet apod. Přísný zákaz je také vjíždět do nádvoří automobily, kočáry, koňmo apod.
 • Dbejte prosím pokynů pracovníků správy zámku, matriky a zaměstnanců bezpečnostní agentury, vedoucích k bezproblémové organizaci svatebních obřadů, aby Váš významný den proběhl k Vaší naprosté spokojenosti s maximální ohleduplností k významné historické památce.

Přejeme Vám na společné cestě životem hodně lásky, štěstí, zdraví a tolerance.

Termíny obřadů pro rok 2021

 • říjen: 1., 29., 30.

Termíny obřadů pro rok 2022

 • duben: 22., 23.
 • květen: 13., 14., 20., 21.
 • červen: 9., 11., 24., 25.
 • červenec: 2., 8., 9., 22., 23., 30.
 • srpen: 12., 13., 26., 27.
 • září: 2., 3., 16., 17.
 • říjen: 8., 22.

Cena pronájmu pro rok 2021:

Cena pronájmu zámecké kaple je 8 000 Kč (včetně DPH). K ceně je nutné připočíst správní poplatky hrazené matričnímu úřadu (1 000 Kč).

Provozní doba pro vyřizování smluvních vztahů:

 • V období hlavní sezóny květenzáří: středa 10:0016:00 hodin.
 • Mimo sezónu v období říjenduben osobní schůzky vždy jen po předchozí telefonické dohodě.
 • Po předchozí telefonické dohodě kdykoli mimo pondělí.

Využijte nabídky občerstvení v CAFÉ HANAU.