Soukromá apartmá (základní okruh II.)

Základní prohlídkový okruh. Prohlídka představuje v prvním patře zámku patnáct pokojů, autenticky vybavených obytných místností posledních šlechtických majitelů zámku a v přízemí prostory pro služebnictvo.

Přijímací salón knížete

Na stěnách chodby k soukromým pokojům visí rozměrné portréty předků posledního majitele Heinricha hraběte ze Schaumburgu, knížete z Hanau v podobě hesenských lantkrabat.

Z Africké chodby vcházíme do malého komunikačního prostoru s litinovým točitým schodištěm do přízemí, kde bývala zámecká kuchyně. Po pravé straně míjíme ruční jídelní výtah, kterým se pokrmy dopravovaly do prvního patra.

Přilehlá přípravna jídel sloužila jako provozně technická místnost. Ve vestavěných skříních jsou uloženy početné rodinné jídelní servisy a soubory skla. Odtud se připravené pokrmy odnášely do velké nebo malé jídelny.

Malá jídelna si uchovala ráz panelové obrazárny, kterou tvoří vybraná díla z rozsáhlých uměleckých sbírek kurfiřta Friedricha Wilhelma I. Obrazům  německé a holandské provenience vévodí plátno od neznámého českého romantického malíře, zobrazující zříceninu hradu Valdeka, kdysi tvořícího součást hořovického panství. Oblíbený pohodlný nábytek Görstel pochází z 20. let 20. stol.

Jistě nejpůsobivějším pokojem nejen východního křídla je knihovna kněžny, obnovená podle akvarelu hraběnky Nosticové. Nevšední nábytek ze 20. let a květované čalouny dodávají salonu moderní ráz. V zabudovaných knihovnách měla kněžna uloženy na tři tisíce knih. Většina z nich pochází z doby mezi světovými válkami. Množství drobných předmětů nás seznamuje s její osobitou povahou a sportovním založením.

Nejintimnějším prostorem východního křídla je ložnice knížecího páru. Heinrichovi architekti do ní navrhli bíle lakovaný nábytek ve stylu Ludvíka XVI., doplněný kvalitní obrazovou výzdobou Černohorek. Kromě toho se tu kněžna obklopovala množstvím rodinných fotografií, především jejích čtyř dětí a přátel. Starou rodovou památkou je krásné zrcadlo v honosném stříbrném rámu s hesenským erbem.

Přes odpočívárnu s nádechem orientu se dostáváme do halového prostoru prvního patra východní věže, která sloužila hlavně pánské části rodiny. Odtud je přístupná moderní koupelna pokoj Heinrichova bratra Tassila. Princ Tassilo se částečně věnoval řízení velkostatku svého bratra, zajímal se o rozvoj zemědělství a chov dobytka. Kromě toho se věnoval své velké zálibě - akrobatickému létání. Při jedné akrobatické figuře však svůj stroj nezvládl a zřítil se do řepného pole u Klecan nedaleko Prahy. V troskách svého letounu DW 1849 našel svou okamžitou smrt. Tassilův pokoj byl po jeho smrti rodinou ponechán v intaktním stavu a pietně udržován. Do dnešních dnů se tak dochovalo množství osobních věcí mladého šlechtice, které nám dávají možnost nahlédnout do jeho nejhlubšího soukromí. V prádelníku je dosud část Tassilova šatníku, zachovaly se trosky jeho havarovaného letadla, padák i kombinéza, kterou měl v době neštěstí na sobě. 

Řadu pokojů zakončuje působivý Přijímací salon knížete Heinricha s Hesenskou obrazárnou, která jakoby odrážela lesk zašlé slávy starého panstva. Staré rodové sídlo v Kasselu nepřipomínají jen obrazy, ale i samotná novoklasicistní architektura interiéru.

Ze salonu se nahlíží do pracovny, která je díky tmavě mořenému dřevěnému obložení stěn velmi příjemnou. Kníže tu byl obklopen portéty svých nejbližších - matky, dědečka i milovaného bratra Tassila. Atmosféru pracovny dokreslují stohy dokumentů ve skříni, pořadači i na stole.

Odtud se návštěvníci vracejí do Africké chodby s loveckými trofejemi knížete Heinricha. Stěny mezi okny vyplňují grafiky s předky Hanavských i Fuggerů.

Velká jídelna
Velká jídelna zůstala prostorem, který přesvědčivě replikuje atmosféru zámeckých interiérů ještě v době života prvního z knížat Hanavských na Hořovicích - Friedricha Wilhelma kurfiřta Hesenského. Prostor má zachovanou druhorokokovou úpravu z doby po 1860, se vsazenými rozměrnými obrazy se žánrovými výjevy z konece 18. století.
Západně od velké jídelny se nacházejí další společenské a reprezentační prostory:

Knihovna je oválný prostor se zabudovanými knihovnami po celém obvodu místnosti. Nábytkem rozčleněna na pracovní kouty a odpočinkové posezení u krbu. Obsahuje asi čtyři tisíce knih, zahrnujících všechny obory umění a lidské činnosti, včetně kroniky Hanavských z 1663.

Lovecký salón
Lovecký salon s funkci herny je pojat jako typicky pánská místnost působící těžkým barokním dojmem.Stěny jsou vykryty tapetami s loveckými výjevy malovanými temperovými barvami na hrubozrné plátno a imitujícími nákladné gobelíny.

Zlatý salónek
Místnost je zachovaná ve stylu tzv. třetího rokoka, v úpravě která byla realizována v letech 1922 - 1923. Malá intimní komnata určena k dámským hrám a občerstvení, díky dominujícímu zlacení štukové výzdoby i mobiliáře získala své pojmenování. Nad krbem miniaturní portrétní galerie předků, hessensko - kasselských zemských pánů.

Hostinské apartmá tvoří Modrý salónek a Ložnice pro hosty a bylo určeno pro nejbližší rodinné přátele. Pobývala zde i hraběnka Nosticová, jejíž akvarely zachytily podobu některých zámeckých interiérů. V obou místnostech se dochovaly originální papírové tapety.

Exotická koupelna

Pitoreskní koupelna byla v přízemí jižního křídla zřízena již počátkem 20. století, dnešní výzdobu získala po roce 1920. Původně byla určená pro obyvatele hostinského apartmá v prvním patře nad ní. V současnosti je poslední místností, jež do současnosti neprošla rukama restaurátorů a nachází se ještě v původním stavu.

Kuchyně pro služebnictvo, byt šoféra, pokoj kuchařky a kancelář kastelána dokládají život zámeckého personálu, jehož rodiny tvořily přirozenou součást života na zámku.

Délka prohlídky: 55 min. Prohlídka pouze s průvodcem.

Základní informace

 • délka 55 minut
 • max. 19 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2021
1. 1.–31. 5. uzavřen
1. 6.–30. 6. út–ne 10.00–15.00
1. 7.–4. 7. čt–ne 10.00–16.00
5. 7. po 10.00–16.00
6. 7.–31. 8. út–ne 10.00–16.00
1. 9.–30. 9. út–ne 10.00–15.00
1. 10.–26. 10. so–ne 10.00–15.00
27. 10.–31. 10. st–ne 10.00–15.00

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí od 25 do 65 let 130 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež od 18 do 25 let 100 Kč
 • Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 100 Kč
 • Děti od 6 do 18 let 70 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu „Náš člověk“ * zdarma
 • Držitel průkazu Národního muzea * zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS * zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce * zdarma
 • * Platí pouze pro držitele průkazu

nutnost rezervace pouze pro skupiny